Наша фірма спеціалізується на питаннях реєстрації ломбарду в Києві і по всій Україні. Наші досвідчені юристи готові допомогти Вам виконати поставлене завдання згідно всіх законних процедур.

Якими видами діяльності може займатися ломбард

Ломбард — це фінансова установа, яка може надавати короткострокові позики громадянам, зберігати рухоме майно, яке здано в позику, а також консультувати і інформувати населення щодо фінансових короткострокових кредитів: оцінка заставного майна, його реалізація і посередницькі послуги з його страхування.

Основні етапи створення ломбарду:

  • Реєстрація юридичної особи (ломбарду). У назві обов’язково повинне бути присутнім слово ломбард. Організаційно-правова форма юридичної особи — це повне товариство, учасниками якого можуть бути як юридичні особи, так і фізичні — суб’єкти підприємницької діяльності.
  • Внесення ломбарду в державному реєстрі фінансових установ Нацкомфінпослуг.
  • Постановка на облік в Державній службі фінансового моніторингу суб’єктом первинного фінансового моніторингу.

Для повного виконання всіх пунктів реєстрації необхідно дотримуватися умови щодо реєстрації ломбарду в Україні:

  • У вашому розпорядженні має бути приміщення, необхідне для повноцінного функціонування ломбарду.
  • Статутний капітал згідно із законом повинні становити не менше 200 000 гривен, і сформовані виключно грошові срдедства.
  • Кадри, що працюють в ломбарді повинні мати відповідний досвід роботи (не менше 5 років), повна вища освіта, не мати судимостей, не позичати керівні посади протягом 5 останніх років в фінансовій установі, яке збанкрутувало.
  • Фінансові послуги ломбарду повинні надаватися тільки при наявності затверджених правил і договорів.
  • Система бухоблік і звітність повинна відповідати передбаченому законодавством вимог.
  • Комп’ютерне обладнання і програмне забезпечення також повинні бути на рівні, визначеному законодавством.

Реєстрація ломбарду в Україні — це непростий і багатоетапний процес, але наші професіонали зроблять все необхідне для вашого бізнесу і проведуть реєстрацію ломбарду швидко і надійно.

Для реєстрації ломбарду як фінансової установи ломбард подає (надсилає) до Нацкомфінпослуг такі документи:

1. Заява;

2. Реєстраційну картку юридичної особи в паперовому та електронному вигляді в форматі, встановленому Нацкомфінпослуг;

3. завірений в установленому порядку копії установчих документів і всі зміни до них на дату подання заяви;

4. Друкована сторінка з сайтом Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичними особами — підприємці з інформацією про заявника, завізований його керівник (подається заявник за бажанням);

5. Копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням ломбарду;

6. Довідка в довільній формі про наявність у ломбарду спеціального місця зберігання, завірена підпис керівника та печатку ломбарду, яка повинна містити інформацію про адресу, за якою розташована спеціального місця зберігання, та відповідності його вимоги законодавства. У разі, якщо адреса, за якою розташований спеціальне місце зберігання, не є місцезнаходженням ломбарду, необхідно надати додатково копії документів, що підтверджують право власності або користування цим місцем зберігання;

7. Довідку про відповідність керівника та головного бухгалтера і / або посадових осіб ломбарду, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку ломбарду професійним вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг, за формою згідно з додатком 1 до цього Положення. У разі відсутності в штаті ломбарду посади головного бухгалтера додатково подається розпорядчий документ про обраної ломбардом форму організації ведення бухгалтерського обліку із зазначенням особи, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку та / або договір з юридичною або фізичною особою — суб’єктом підприємництва про надання бухгалтерських послуг;

8. Довідку в довільній формі про наявність облікової та реєструючої системи (у тому числі програмного забезпечення) і відповідність цієї системи вимогам, встановленим Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, спеціального технічного обладнання (в тому числі комп’ютерної техніки), комунікаційних засобів (телефон, факс, вихід в Інтернет, електронна пошта), які використовуються в ломбарді;

9. Фінансову звітність, складену відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»;

10. довідка в довільній формі про наявність у ломбарду правил або положень, що регламентує діяльність ломбарду та відповідає вимогам законодавства, із зазначенням дати і номер розпорядчого документа про прийняття рішення про затвердження цих правил або положенні;

11. Копію примірного договору про надання фінансового кредиту.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у всіх документах, поданих в Нацкомфінпослуг, несуть особи, показали ці документи своїми підписами та печатками.

Для реєстрації відділення ломбарду в Реєстрі ломбард повинен подати в Нацкомфінпослуг наступних документів:

1 Заява про внесення інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи.

2 Реєстраційна картка з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи в паперовому та електронній формі у форматі, встановлені Нацкомфінпослуг.

3 Довідка про відповідність відокремлений підрозділ ломбарду встановлена до нього вимогам законодавства із зазначенням дати і номер документа про прийняття рішення про затвердження положення про відокремлений підрозділ ломбарду.

4. Нацкомфінпослуг має право здійснювати перевірку відомостей і може запросити надання додаткових документів, що підтверджують дані, що містяться в поданих ломбардом документах для внесення інформації про ломбард або його відокремлений підрозділ до реєстру.

Порядок подання ломбардом інформації в разі виникнення змін у документах ломбарду та / або окремого підрозділу ломбарду, які надавалися для внесення інформації до Реєстру.

У разі виникнення змін, які є підставою для переоформлення Свідоцтва, визначених Положенням про Державний реєстр, ломбард зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дати виникнення таких змін подати до Нацкомфінпослуг разом з повідомленням про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації про ломбард та / або відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ (повідомлення про зміни), такі документи:

1. Заява про переоформлення Свідоцтва;

2. Реєстраційну картку юридичної особи;

3. Оригінал Свідоцтва;

4. Друкована сторінка з сайтом Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичними особами — підприємці з інформацією про заявника, завізований його керівник (подається заявник за бажанням);

5. Засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів ломбарду або змін до них, що засвідчують внесення відповідних змін;

6. Копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням за новим місцезнаходженням ломбарду, завірені підписом керівника та печаткою ломбарду (у разі зміни місцезнаходження ломбарду);

7. Довідка в довільній формі про наявність у ломбарду спеціального місця зберігання, завірена підпис керівника та печатку ломбарду, яка повинна містити інформацію про адресу, за якою розташована спеціального місця зберігання, та відповідності його вимоги законодавства (в разі зміни місцезнаходження ломбарду).