Допомога в підготовці скарг в антирейдерську колегію

В останні роки почастішали випадки рейдерства і захоплення чужого бізнесу. Причому рейдери не гребують не тільки товариствами з обмеженою відповідальністю, акціонерними товариствами, а й об’єктами нерухомості і землею. Способи різняться. Від банальної підробки документів до втручання в систему ведення реєстру за допомогою «хакерів». Тому так важлива своєчасна Допомога в підготовці скарг в антирейдерську колегію. Міністерство Юстиції України створило спеціальний орган покликаний захищати права потерпілих від подібних порушень закону:

Колегія з розгляду скарг в сфері державної реєстрації.

Дуже важливо розуміти, що колегія не підміняє собою суд і не розглядає правовідносини між господарюючими суб’єктами по суті, а усуває порушення допущені при реєстрації. Ми допомагаємо розібратися в цих тонкощах. Грамотно підготувати скаргу і не допустити у відмові в прийнятті до розгляду з формальних причин. Ми маємо великий досвід захисту інтересів в даному державному органі влади.

Допомога в підготовці скарг в антирейдерську колегію.

Вартість підготовки та подачі скарги 200 $

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що його права порушені, в письмовій формі і повинно містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання або перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника заявника, якщо скарга подається представником;

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

3) зміст оскаржуваного рішення, дії або бездіяльності і норми законодавства, які порушені, на думку скаржника;

4) виклад обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного в скарзі питання, може привести скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та / або внесення відомостей до Державного реєстру прав;

6) підпис заявника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що його права порушені, в письмовій формі і повинна містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання або перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника заявника, якщо скарга подається представником;

2) зміст оскаржуваного рішення, дії або бездіяльності і норми законодавства, порушені на думку скаржника;

3) виклад обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

3-1) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного в скарзі питання, може привести скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та / або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;

4) підпис заявника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

До скарги додаються завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав позивача в результаті прийняття рішення державним реєстратором (при наявності), а також якщо скарга подається представником позивача — довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, завірена в установленому порядку.

Термін подання скарг в сфері державної реєстрації

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття оскаржуваного рішення, або з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення його прав відповідної дією або бездіяльністю.

Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Міністерством юстиції України або його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою — дата отримання відділенням поштового зв’язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

У разі якщо останній день строку для подачі скарг припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, наступний за вихідним або святковим днем.

Суб’єкти розгляду скарги у сфері державної реєстрації у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно

Міністерство юстиції України розглядає скарги:

1) рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право придбано на підставі рішення суду, а також якщо у відношенні нерухомого майна є судовий спір)

2) рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають порушення

1) рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;

2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.

У сфері державної реєстрації бізнесу Міністерство юстиції України розглядає скарги:

1) на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведені на підставі рішення суду);

2) рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги:

1) рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора;

2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації. Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги щодо державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, здійснюють свою діяльність в межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.

 Наводимо зразки документів:

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001

Скарга

на реєстраційні дії, проведені державним реєстратором

  *поля обов’язкові для заповнення  

1. Скаржник* (для фізичних осіб: ПІБ, адреса проживання, номер телефону, електронна адреса;  для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження, номер телефону, електронна адреса; у разі, коли скарга подається представником —  ПІБ представника скаржника)  

  1. Обгрунтування порушених прав* ______________
  2. Зміст реєстраційної(их) дії(й) , що оскаржується(ються) або діяльності державного реєстратора, яке оскаржується, та норми законодавства, порушені, на думку скаржника* _____________
  3. Викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги*_____________
  1. Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може привести до скасування реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань*_________________

 На підставі статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статей 16, 17, 18 Закону України «Про звернення громадян», прошу (просимо): 1) провести перевірку правомірності проведених реєстраційних дій державного реєстратора (ПІБ та посада державного реєстратора); 2) скасувати реєстраційну дію від ____ №__________, вчинену державним реєстратором (посада, П.І.Б).     

Додатки – за наявності. 

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001

Скарга

на реєстраційні дії, проведені державним реєстратором

  *поля обов’язкові для заповнення  

1.Скаржник* (для фізичних осіб: ПІБ, адреса проживання, номер телефону, електронна адреса;  для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження, номер телефону, електронна адреса; у разі, коли скарга подається представником —  ПІБ представника скаржника)  

  1. Реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується; зміст рішення, дії або діяльності державного реєстратора, яке оскаржується, та норми законодавства, порушені на думку скаржника* ______________
  2. Викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги* ________________
  3. Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може привести до скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно*

На підставі статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статей 16, 17, 18 Закону України «Про звернення громадян» та враховуючи викладене вище, прошу (просимо):

1) провести перевірку правомірності прийнятого рішення державного реєстратора (ПІБ та посада державного реєстратора);

2) скасувати рішення про державну реєстрацію від __ №____, прийняте державним реєстратором (посада, П.І.Б)

Додатки – за наявності.